Principalele caracteristici ale noii etichete energetice

Care sunt principalele diferențe între eticheta veche și cea nouă?

  • Noua etichetă folosește o scară uniformă A-G pentru toate produsele. A +++ / A + nu va mai exista
  • În colțul din dreapta sus al etichetei este introdus un cod QR care va oferi o legătură directă cu baza de date a etichetelor Comisiei Europene, sprijinind transparența și o supraveghere mai ușoară a pieței de către autoritățile naționale
  • Consumul de energie al produselor este prezentat într-un mod mai proeminent și uniform în secțiunea de mijloc a etichetei
  • Partea inferioară a etichetei conține diferite pictograme care informează despre caracteristicile selectate ale produsului. Mai multe pictograme sunt identice cu cele din vechea etichetă, unele au fost revizuite și câteva au fost introduse recent

Ce altceva trebuie luat în considerare pentru noile etichete?

Pictograme

Majoritatea pictogramelor din vechea etichetă vor fi folosite și în noua versiune. Cu toate acestea, unele pictograme au fost ușor adaptate și câteva au fost introduse recent (de exemplu, eficiența energetică în modul HDR pentru televizoare și afișaje, timpul de spălare pentru mașinile de spălat)

Baza de date a produselor UE și codul QR

Prin lege, toate produsele etichetate energetic vor fi înregistrate în noua bază de date a produselor UE (EPREL) de către producători / furnizori. Baza de date oferă informații suplimentare despre produs care nu sunt incluse pe etichetă și este împărțită în două secțiuni pentru grupuri țintă diferite:

  • Secțiunea pentru supravegherea pieței: Această secțiune este accesibilă numai autorităților de supraveghere a pieței. Datele incluse aici sunt destinate în principal sprijinirii și facilitării activităților de supraveghere a pieței. Secțiunea pentru consumatori, cumpărători profesioniști, comercianți cu amănuntul și alți utilizatori:
  • Secțiunea publică va fi disponibilă începând din vara anului 2020. Până în martie 2021 vor fi furnizate date despre produse referitoare la vechea etichetă (actuală). Datele pentru noua etichetă vor fi accesibile începând din martie 2021. Informațiile din baza de date de produse vor fi accesibile direct prin intermediul site-ului web al UE și printr-un cod QR inclus în etichete. Aplicațiile software, dezvoltate în prezent de organizații independente, vor permite compararea datelor despre produse și a calculelor costurilor.