Noua etichetă energetică și achizițiile publice ecologice

Conform diferitelor legi naționale, organismele publice pot decide să achiziționeze numai cele mai eficiente produse energetice în cadrul strategiilor lor de achiziții publice ecologice („achiziții ecologice”).

Mai mult, chiar dacă în viitor nu vor fi stabilite obligații care trebuie respectate pentru atribuirea ofertelor publice, „achizițiile ecologice” ar putea deveni criterii satisfăcătoare și complementare în atribuirea lor.

Acest lucru subliniază modul în care, în cadrul Cadrului european de achiziții publice, instituțiile Uniunii evaluează posibilitatea de a contribui la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris, Strategiei economiei circulare și obiectivelor nete de emisii nete ale Acordului verde, prin introducerea în legislația sectorială. a tuturor statelor membre cu criterii și obiective minime obligatorii pentru GPP (criterii minime pentru GPP), precum și raportări obligatorii pentru monitorizarea progresului.

Aceste criterii GPP minime ar putea reprezenta un instrument important de armonizare. De fapt, în acest sector, pentru a se asigura că politica de mediu a Uniunii ar putea garanta protecția concurenței, în special în ceea ce privește necesitatea de a asigura un tratament egal și nediscriminarea potențialilor contractanți din administrația publică, până acum aderarea la criteriile europene GPP. fusese întotdeauna voluntară.