Întrebări frecvente

Pentru a achiziționa cele mai eficiente produse de pe piață odată cu intrarea în vigoare a noii etichete energetice, vor fi disponibile imediat produsele din clasa A?

Nu, nu este sigur că produsele din clasa A din noua etichetă energetică vor fi disponibile imediat. Într-adevăr, este foarte probabil ca clasa A să fie inițial goală, deoarece a fost concepută pentru a se potrivi evoluțiilor viitoare ale pieței. Prin urmare, cele mai performante produse disponibile ar putea fi plasate în clasele B sau C.

Cum va fi monitorizată adoptarea noii scări energetice?

Statele membre susținute de autoritățile de supraveghere a pieței iau măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora prin sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive. În conformitate cu articolul 7.4 din Regulamentul european 2017/1369, statele membre stabilesc normele referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării regulamentului-cadru pentru etichetarea energetică, inclusiv utilizarea neautorizată a etichetelor. O listă completă a tuturor autorităților europene de supraveghere a pieței este disponibilă la următorul link: ec.europa.eu/docsroom/documents/42281

Vor exista limitări privind participarea la licitații publice dacă nu se adoptă noua scară energetică? Dacă da, de când?

Dacă un furnizor nu adoptă noua scară energetică după intrarea în vigoare a regulamentului-cadru pentru etichetarea energetică, nu va fi posibil să participe la licitații publice, deoarece reglementările sunt acte juridice definite la articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunea Europeană (TFUE) de aplicare generală, obligatorie în toate elementele lor și direct aplicabilă în toate statele membre. Acțiunea administrativă trebuie să respecte principiile legalității, imparțialității și bunei performanțe și, dacă ar accepta o ofertă formulată cu încălcarea noii scale energetice, ar comite o infracțiune legală clară.

Există contribuții pentru a stimula noua scară energetică?

Comisia Europeană finanțează mai multe proiecte care au ca scop facilitarea tranziției energetice către o durabilitate mai mare prin informarea și sprijinirea tuturor părților interesate (părților interesate). Măsurile vor fi susținute de inițiative suplimentare pentru creșterea capacității administrațiilor publice. De exemplu, prin consolidarea instrumentelor pentru schimbul de bune practici și oferind mai multe oportunități de formare. În ceea ce privește stimulentele naționale, acestea vor fi acordate în limitele normelor europene privind ajutorul de stat.

Aș dori să cumpăr un aparat nou și ar trebui să achiziționez un produs corespunzător clasei energetice anterioare A +++. Care este clasa corespunzătoare din sistemul recalificat?

Nu este posibil să se stabilească a priori la care nouă clasă energetică va corespunde un produs care se află în clasa anterioară A +++. Cea mai simplă modalitate de a compara diferențele dintre vechile și noile scale energetice este utilizarea informațiilor conținute în noile etichete.

Pe lângă etichete, cum pot compara performanța unui dispozitiv vechi pe care îl am în A +++ cu unul nou în A?

Evaluări obiective și comparații vor fi posibile datorită bazei de date EPREL. De la sfârșitul anului 2020, va fi accesibilă o secțiune din baza de date a produselor supuse recalificării, dedicată în mod special cumpărătorilor și consumatorilor profesioniști, care poate fi accesată prin intermediul platformei dedicate de pe site-ul UE. Deoarece producătorii sunt obligați să pună la dispoziție multe informații tehnice ale produselor în cauză, va fi posibilă aprofundarea detaliilor și compararea produselor diferiților furnizori pe aceeași platformă. Până la 1 martie 2021 vor fi disponibile datele referitoare la etichetarea anterioară; din 1 martie 2021 datele referitoare la noua etichetare.

Ce informații suplimentare vor fi introduse în noile etichete?

Noile etichete vă vor permite să aveți la îndemână fișele tehnice datorită codurilor QR ale acestora. Pentru fiecare produs, noua etichetă prezintă un cod QR direct legat de baza de date EPREL, prin intermediul căruia va fi posibilă consultarea imediată a fișelor cu informații despre produs. În acest fel, va fi posibilă accesarea tuturor informațiilor strategice, pentru o evaluare mai rapidă și mai eficientă a oportunităților economice în ceea ce privește performanța, economiile și respectarea reglementărilor (a se vedea paragraful 9).

Va fi noua etichetă un instrument practic pentru responsabilitatea socială și responsabilitatea socială a întreprinderilor?

Da, noua etichetare va contribui la nevoile de responsabilitate ale unei companii, făcându-l un instrument practic actualizat la cele mai recente orientări și standarde internaționale consolidate pe această temă (ISO 26000, GRI 302, AA1000). Noua etichetare va oferi ocazia de a evidenția atenția companiei asupra problemelor de mediu și de energie cu un instrument responsabil și ușor de recunoscut de către părțile interesate, facilitând transmiterea informațiilor cu privire la responsabilitățile sociale asumate de companie.